Liên Hệ Phát Hoàng Gia
Hotline 0919434344
Support 0909131342
Điện Thoại Bàn 0838113444
Điện Thoại Bàn 0854042100
ĐỘI NGŨ PHÁT HOÀNG GIA
 • Danh sách Quản lý
 • Danh sách Nhân viên
 • TRẦN TẤN PHÁT

  TRẦN TẤN PHÁT

  GIÁM ĐỐC

  0

 • TRẦN THỊ HỒNG NHÂN

  TRẦN THỊ HỒNG NHÂN

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  hongnhan@phathoanggia.com.vn

  0

 • CHÂU NGỌC HỘI

  CHÂU NGỌC HỘI

  TRƯỞNG PHÒNG EVENT

  ngochoi@phathoanggia.com.vn

  0

 • NGUYỄN NGỌC LUÂN

  NGUYỄN NGỌC LUÂN

  TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

  ngocluan@phathoanggia.com.vn

  0

 • VÕ DIỆP HOÀNG

  VÕ DIỆP HOÀNG

  TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

  0

 • LÂM MỘNG TUYỀN

  LÂM MỘNG TUYỀN

  TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

  mongtuyen@phathoanggia.com.vn

  1

 • NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH

  NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH

  TRỢ LÝ PHÓ GIÁM ĐỐC

  khanhlinh@phathoanggia.com.vn

  1

 • NGUYỄN THỊ THANH THẢO

  NGUYỄN THỊ THANH THẢO

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN TRANG TRÍ

  thanhthao@phathoanggia.com.vn

  1

 • BÙI THỊ MINH NGUYỆT

  BÙI THỊ MINH NGUYỆT

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN KINH DOANH

  minhnguyet@phathoanggia.com.vn

  1

 • NGUYỄN THỊ THANH TÂM

  NGUYỄN THỊ THANH TÂM

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN KINH DOANH

  thanhtam020992@gmail.com

  1

 • NGUYỄN THỊ GẤM

  NGUYỄN THỊ GẤM

  PHÒNG EVENT - NHÂN VIÊN KINH DOANH

  thigam@phathoanggia.com.vn

  1

 • LÊ THỊ THANH TUYỀN

  LÊ THỊ THANH TUYỀN

  PHÒNG EVENT - NHÂN VIÊN KINH DOANH

  thanhtuyen@phathoanggia.com.vn

  1

 • NGUYỄN NGỌC THIỆN

  NGUYỄN NGỌC THIỆN

  PHÒNG EVENT - NHÂN VIÊN KINH DOANH

  ngocthien@phathoanggia.com.vn

  1

 • NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

  NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

  PHÒNG EVENT - NHÂN VIÊN KINH DOANH

  hongtrang@phathoanggia.com.vn

  1

 • PHAN VĂN LÀNH

  PHAN VĂN LÀNH

  PHÒNG EVENT - KHỐI NHẬT

  lanhfvl@gmail.com

  1

 • PHẠM CẨM ĐÌNH

  PHẠM CẨM ĐÌNH

  NHÂN VIÊN MARKETING

  1

 • LÝ THỊ TRÚC THƯ

  LÝ THỊ TRÚC THƯ

  NHÂN VIÊN MARKETING

  1

 • ĐỖ HOÀNG GIANG

  ĐỖ HOÀNG GIANG

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • TRƯƠNG HOÀI THẮNG

  TRƯƠNG HOÀI THẮNG

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • TRƯƠNG HOÀNG NHỰT

  TRƯƠNG HOÀNG NHỰT

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • TRẦN NGỌC DUY

  TRẦN NGỌC DUY

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • PHAN VĂN DÒN

  PHAN VĂN DÒN

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • ĐINH NGỌC DANH

  ĐINH NGỌC DANH

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • CHUNG HÒA NAM

  CHUNG HÒA NAM

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • VÕ HOÀNG KHẮC HẠ

  VÕ HOÀNG KHẮC HẠ

  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  1

 • ĐOÀN VĂN KHÁNH

  ĐOÀN VĂN KHÁNH

  PHÒNG THIẾT KẾ - THIẾT KẾ 3D

  1

 • VŨ THỊ KIỀU OANH

  VŨ THỊ KIỀU OANH

  PHÒNG THIẾT KẾ - THIẾT KẾ 2D

  1

 • ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT

  ĐẶNG THỊ ÁNH NGUYỆT

  KÊ TOÁN CHI PHÍ

  1

 • VÕ THỊ KIỀU TRINH

  VÕ THỊ KIỀU TRINH

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  1

 • NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

  NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

  1

 • HUỲNH QUANG MẠNH

  HUỲNH QUANG MẠNH

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

  1

 • NGUYỄN NHƯ QUỲNH

  NGUYỄN NHƯ QUỲNH

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

  1

 • VŨ THỊ TUYẾT TRINH

  VŨ THỊ TUYẾT TRINH

  PHÒNG WEDDING - NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

  1

 • trần hưng

  trần hưng

  phòng wedding - bp. mc

  1

 • ngô xuân tùng

  ngô xuân tùng

  phòng wedding - bp. vũ đoàn

  1

 • trần hoàng anh

  trần hoàng anh

  phòng wedding - bp. ban nhạc

  1

 • huỳnh duy nhất

  huỳnh duy nhất

  phòng kỹ thuật - bp. máy chiếu

  1